آينده را ببينيم

                             تكنولوژي را تجربه كنيم                              

 خدمات:

        1. تهيه و نصب انواع ويدئو پروژكتورها                                               2. تهيه و نصب انواع بردهاي هوشمند

        3. تهيه و نصب انواع دوربين هاي مداربسته با امكان انتقال تصوير         4. كيت هاي هوشمندساز و قلم هاي نوري

        5. تهيه، نصب و راه اندازي شبكه هاي بي سيم و كابلي                        6. نصب و راه اندازي ويدئو كنفرانس و تجهيزات صوتي

        7. نصب و راه اندازي زنگ هاي هوشمند                                            8. نصب و راه اندازي دستگاه هاي ساعت زني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهتر است اين وب سايت را با ee(يا بالاتر ) internet explorer 9 يا  chgoogle chrome مشاهده نماييد.